Legal

Politica de confidențialitate

CINE SUNTEM?

Fabrica de Asigurări - Broker de Asigurare S.R.L., denumită în continuare Fabrica de Asigurări este o societate de brokeraj în asigurări, cu sediul social înregistrat în București, str. Gara Herăstrău, nr. 4C, etajul 1, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/9069/2013, CUI 32031757, înregistrată în Registrul Brokerilor de Asigurare cu numărul: RBK 756/04.11.2013, în bază Deciziei A.S.F. nr. 976/30.10.2013.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Datele cu caracter personal” reprezintă orice informaţii care vă pot identifica direct sau indirect. În sferă datelor cu caracter personal sunt incluse elementele de identificare, precum: numele şi prenumele, codul numeric personal, adresă de e-mail, adresă de domiciliu, numărul de telefon, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferinţele personale şi obiceiurile de cumpărături, conţinutul generat de utilizatori, informaţiile privind situaţia financiară, datele pseudonime, s.a. Această listă ar putea include şi identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum şi modulele Cookie.

ÎN CE CONSTĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Noţiunea de prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele: nume şi prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de domiciliu/corespondenţa, ocupaţie, datele înscrise în cartea de identitate. Pe lângă aceste date, vor fi prelucrate şi alte categorii de date cu caracter personal, inclusiv, dacă este cazul, date cu caracter special, necesare pentru a fi transmise referenţilor de vânzări pentru obţinerea ofertelor şi încheierea contractelor de asigurare, precum:

- Date personale de identificare, necesare pentru încheierea în mod valabil a produselor de asigurare şi derularea raportului contractual;

- Date cu caracter personal privind familia, stilul de viaţa şi circumstanţele sociale, necesare în cazul anumitor poliţe de asigurare;

- Date cu caracter personal privind educaţia şi experienţă profesională, colectate, în principal, în cazul asigurărilor de răspundere civilă profesională şi în cazul altor produse de asigurare;

- Date cu caracter personal privind activităţile de afaceri desfăşurate de o persoană fizică, colectate în cazul asigurărilor de răspundere civilă profesională şi în cazul altor produse de asigurare;

- Date privind bunurile deţinute, necesare în cazul asigurărilor RCA, CASCO şi bunuri;

- Detalii personale financiare, necesare pentru analizarea nevoii de asigurare şi identificarea produsului de asigurare optim, prin raportare la capacităţile financiare;

- Informaţii cu privire la locaţia, imaginea şi înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările audio ale convorbirilor telefonice din Call-Center, adresă IP captată la utilizarea website-urilor şi aplicaţiilor), necesare în vederea asigurării îmbunătăţirii serviciilor oferite, soluţionării reclamaţiilor şi a oricăror solicitări venite din partea dvs. precum şi în vederea asigurării funcţionalităţilor tehnice a platformelor online utilizate de Fabrica de Asigurări.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Operatorul de date cu caracter personal (denumit în continuare „Operatorul”) este Fabrica de Asigurări.

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Fabrica de Asigurări se obligă să respecte principiile de protecţie a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt: − prelucrate în mod corect, legal şi transparent; − colectate în scopuri specificate, explicite şi legitime; − adecvate, relevanţe şi limitate la scopurile pentru care sunt prelucrate; − corecte, complete şi actualizate; − păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării; − procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidenţiale şi disponibile.PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Fabrica de Asigurări se obligă să respecte principiile de protecţie a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

- Prelucrate în mod corect, legal şi transparent;

- Colectate în scopuri specificate, explicite şi legitime;

- Adecvate, relevanţe şi limitate la scopurile pentru care sunt prelucrate;

- Corecte, complete şi actualizate;

- Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

- Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidenţiale şi disponibile.

TEMEIUL ŞI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În scopul încheierii şi executării contractelor - conform art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării unui contract. Pentru a putea să vă oferim produsele şi serviciile noastre, este necesar să prelucrăm datele cu caracter personal care vă aparţin.

În scopul îndeplinirii unor obligaţii legale - conform art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligaţii legale. Suntem obligaţi să solicităm o serie de date personale, inclusiv, în anumite situaţii, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligaţiile impuse de către autorităţile fiscale în legătură cu facturarea şi raportările către acestea.

În scop de marketing - conform art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date cu caracter personal dacă persoană vizată şi-a exprimat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situaţii, datele furnizate de dumneavoastră vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, ştiri, viitoare campanii, invitaţii la diverse evenimente. Prin accesarea website-ului www.fabricadeasigurari.ro vă exprimaţi consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor arătate anterior.

În scopurile arătate mai sus, Fabrica de Asigurări vă transmite datele cu caracter personal colectate asiguratorilor emitenţi ai ofertelor de asigurare şi poliţei de asigurare încheiate. De asemenea, Fabrica de Asigurări vă putea transmite aceste date şi altor categorii de destinatari, precum autorităţi de supraveghere sau furnizori de servicii (cu titlu de exemplu: IT, arhivare, avocatură, trimiteri poştale) necesare desfăşurării obiectului sau de activitate.

Prelucrarea, inclusiv prin stocare, a datelor se vă face pe durată de valabilitate a contractului de asigurare, precum şi pe o perioadă de 5 ani de la încetarea efectelor acesteia.

În calitate de persoană vizată, aveţi dreptul de a solicita, prin orice modalitate, accesul la datele cu caracter personal ale dvs. prelucrate de către Fabrica de Asigurare, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării acestor date, dreptul de a vă opune prelucrării acestor date, dreptul la portabilitatea acestor date precum şi dreptul de a depune o plângere în faţă autorităţii de supraveghere competenţe.

PROCESAREA FORMULARULUI DE CONTACT

Fabrica de Asigurări vă folosi informaţiile pe care le furnizaţi în secţiunea corespunzătoare existenţa pe website, exclusiv în scopurile arătate anterior.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul www.fabricadeasigurari.ro, vă exprimaţi consimţământul cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Politicii de Prelucrare a Datelor Personale.

Pentru a procesa solicitările dumneavoastră este posibil că, în anumite circumstanţe, să avem obligaţia de a comunica datele dumneavoastră societăţilor partenere şi altor terţe persoane. Cu toate acestea, Fabrica de Asigurări a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum şi prelucrarea în conformitate cu cerinţele GDPR a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră de către entităţile menţionate anterior.

Fabrica de Asigurări se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepţia situaţiilor în care există consimţământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza şi în alte scopuri.

Prin contactarea noastră în orice modalitate care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dumneavoastră şi Fabrica de Asigurări, vă exprimaţi consimţământul cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră în conformitate cu prevederile Politicii de Prelucrare a Datelor Personale.

COMUNICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERŢI

Datele cu caracter personal prelucrate de Fabrica de Asigurări pot fi comunicate şi/sau transferate către terţi doar în situaţia în care există consimţământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepţia situaţiilor în care există o obligaţie legală sau contractuală pentru Fabrica de Asigurări.

Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanţe, să avem obligaţia de a comunica datele dumneavoastră cu caracter personal partenerilor cu care Fabrica de Asigurări colaborează şi/sau altor terţi furnizori de servicii., Fabrică de Asigurări îşi asumă următoarele obligaţii:

− va prelucra datele dvs prin intermediul aplicaţiilor software şi în scopurile arătate mai sus;

− va adopta toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător a datelor cu caracter personal colectate;

− va respecta confidenţialitatea datelor cu caracter personal şi va asigura, prin clauze subsecvenţe de confidenţialitate, că această obligaţie este respectată de către toate persoanele care sunt autorizate de Fabrica de Asigurări să prelucreze aceste date în scopurile arătate mai sus;

− va ajuta partenerii şi terţii furnizori de servicii să asigure respectarea obligaţiilor legale, ţinând seamă de caracterul prelucrării efectuate;

− partenerii şi terţii furnizori de servicii vor şterge sau vor returna către Fabrica de Asigurări toate datele cu caracter personal deţinute în executarea acestui contract şi va elimina copiile existenţe, cu excepţia cazului în care legea vă impune stocarea acestor date, după încetarea contractului;

− va pune la dispoziţia partenerilor şi terţilor furnizori de servicii toate informaţiile necesare pentru a asigura respectarea obligaţiilor legale şi contractuale legate de prelucrarea datelor cu caracter personal;

− va oferi consultanţă, partenerii şi terţii furnizori de servicii, în calitatea acestora de operatori de date, prin măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, în măsură în care acest lucru este posibil, pentru îndeplinirea obligaţiilor GDPR.

PRELUCRAREA DATELOR DE CĂTRE TERŢI, ALTE WEBSITE-URI ŞI SPONSORI

Website-ul www.fabricadeasigurari.ro poate conţine link-uri de acces către alte website-uri ale căror politici de colectare şi prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi diferite de cele prezentate în Politicii de Prelucrare a Datelor Personale. Vă rugăm să consultaţi cu atenţie politicile privind protecţia datelor cu caracter personal ale celorlalte website-uri, Fabrica de Asigurări neasumandu-şi responsabilitatea cu privire la informaţiile trimise către aceste terţe părţi.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE DE ŢIP COOKIE

Website-ul www.fabricadeasigurari.ro utilizează identificatori de ţip Cookie. În acest sens, vă rugăm să consultaţi politică noastră de Cookie, disponibilă pe website, şi vă puteţi exercita dreptul de a dezactiva Cookies.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Fabrica de Asigurări poate stoca datele cu caracter personal pentru diferite perioade de timp, apreciate că fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Stocăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost comunicate, pentru a satisface nevoile dumneavoastră şi pentru a ne îndeplini obligaţiile impuse de lege, în special în ce priveşte datele necesare încheierii şi executării contractelor de asigurare.

Perioada de timp în care sunt stocate datele cu caracter personal se determină în raport de următoarele criterii:

− atunci când achiziţionaţi produse şi servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durată relaţiei contractuale, precum şi pentru un termen ulterior în situaţia în care există o obligaţie legală în acest sens;

− în cazul în care participaţi la o ofertă promoţională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durată ofertei promoţionale;

− în cazul în care ne contactaţi pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durată necesară procesării întrebării dvs.;

− în cazul în care v-aţi oferit consimţământul pentru marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până la momentul retragerii consimţământului şi solicitării de ştergere a acestora;

− în cazul în care modulele Cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm până când acestea îşi ating scopurile (de exemplu, pe durată unei sesiuni pentru Cookie-urile de coş de cumpărături său Cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) şi pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările şi îndrumările locale. În acest sens, menţionăm că datele prelucrate prin modulele Cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile oferite dumneavoastră şi pentru a permite distribuirea conţinutului nostru pe website-uri/platforme de socializare (butoane de distribuire destinate afişării website-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 3 ani de la colectarea acestora.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveţi o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Fabrica de Asigurări le prelucrează:

1. Dreptul de acces la datele prelucrate - aveţi dreptul de a accesa datele personale pe care le deţinem. Prima furnizare de informaţii se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veţi mai avea nevoie de copii ale informaţiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative de furnizare a informaţiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

2. Dreptul la rectificarea datelor - aveţi dreptul să solicitaţi rectificarea său actualizarea datelor cu caracter personal dacă sunt inexacte şi completarea dacă acestea sunt incomplete. Dacă aveţi un cont, poate fi mai uşor să vă corectați propriile date prin intermediul funcţiei „Conţul meu”.

3. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – în anumite situaţii, aveţi dreptul de a obţine ştergerea său distrugerea datelor cu caracter personal. Acesta nu este un drept absolut, având în vedere că, în anumite situaţii, avem obligaţia de a păstra aceste date din motive legale său juridice.

4. Dreptul la restricţionarea prelucrării - aveţi dreptul să solicitaţi restricţionarea procesării datelor cu caracter personal. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor cu caracter personal este limitată, astfel încât să putem păstra aceste date, dar nu le putem utiliza sau procesa.

Acest drept se aplică în circumstanţe specifice, și anume:

− exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoană vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică Fabrica de Asigurări) să verifice corectitudinea datelor;

− prelucrarea este ilegală şi persoană vizată (adică dumneavoastră) solicită restricţia de utilizare a acestora;

− datele nu mai sunt necesare pentru operator (de exemplu, Fabrica de Asigurări) pentru stabilirea, exercitarea său apărarea unor pretenții legale;

− persoană vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecţii faţă de procesarea bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz, Fabrica de Asigurări), dacă motivele legitime ale operatorului (Fabrica de Asigurări) depăşesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

5. Dreptul la portabilitatea datelor - aveţi dreptul să mutaţi, să copiaţi său să transferaţi datele care vă interesează din bază noastră de date în altă bază de date. Acest lucru se aplică numai datelor cu caracter personal pe care le-aţi furnizat prin exprimarea consimţământului sau pe bază unui contract şi este implementată prin mijloace automate.

6. Dreptul de opoziţie – aveţi dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

7. Dreptul de a retrage consimţământul exprimat – aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul exprimat în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dumneavoastră. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă - aveţi dreptul să depuneţi o plângere în faţă autorității de protecţie a datelor din ţară dumneavoastră de domiciliu său de reşedinţa pentru a contesta practicile de protecţie a datelor oferite de Fabrica de Asigurări.

9. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – aveţi dreptul de a vă dezabona sau renunţa la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment. Este mai ușor să faceți acest lucru dând click pe link-ul „dezabonare” aflat în orice e-mail sau comunicare pe care vi le trimitem.

10. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către Fabrica de Asigurări atunci când desfăşurăm acţiuni în interes public sau în interesele legitime proprii sau ale unui terţ – aveţi dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

11. Dreptul de a dezactiva Cookies - aveţi dreptul să dezactivaţi modulele Cookie. Setările din browser-ele de internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele Cookie, dar puteţi să le reglaţi uşor modificând setările browser-ului. Majoritatea modulelor Cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau funcţionalitate a website-urilor/aplicaţiilor. Prin urmare, dezactivarea modulelor Cookie vă poate împiedica să utilizaţi anumite funcţii ale website-urilor sau aplicaţiilor noastre, aşa cum este detaliat în tabelul Cookie relevant. Dacă doriţi să restricţionaţi sau să blocaţi toate Cookie-urile stabilite de website-urile/aplicaţiile noastre (care vă pot împiedica să utilizaţi anumite părţi ale website-ului) sau orice alte website-uri/aplicaţii, puteți face acest lucru prin setările browser-ului.

Funcția „Ajutor” din browser-ul dumneavoastră vă va acorda asistenţă necesară. Pentru mai multe informaţii, consultaţi următorul link - www.aboutcookies.org. Vă puteţi exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce priveşte datele cu caracter personal pe care Fabrica de Asigurări le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către Fabrica de Asigurări. Într-o astfel de situaţie este necesar să faceţi dovada identităţii dumneavoastră.

SOLICITĂRI JURIDICE

Colectăm, prelucrăm şi transmitem datele dumneavoastră către autorităţile de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entităţi în următoarele condiţii, fără a se limita la acestea:

1. Cu titlu de răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credinţă, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credinţă, că răspunsul impus de legile din jurisdicţia respectivă afectează utilizatorii şi este conform cu standardele recunoscute la nivel internaţional.

2. Atunci când considerăm, cu bună-credinţă, că este necesar pentru: a detecta, a preveni şi a răspunde la acte de fraudă, utilizare neautorizată a oricărui material care ne aparţine, încălcări ale condiţiilor sau politicilor noastre sau alte activităţi dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră şi alte terţe persoane, inclusiv în cadrul investigaţiilor sau al anchetelor autorităţilor de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informaţii către şi primim informaţii de la terţi parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni fraudă, abuzul şi alte activităţi dăunătoare în cadrul şi în afara materialelor noastre. Informaţiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate şi stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligaţii legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigaţii privind posibile încălcări ale condiţiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

RELAŢIILE CU ALŢI OPERATORI

În anumite situaţii, când este absolut necesar, este posibil să oferim informaţii la un nivel mai înalt, atât global, cât şi intern sau extern, partenerilor noştri şi celor cu care facem transfer de date cu respectarea GDPR, în vederea oferirii unor servicii cât mai profesionale cu putinţă. Informaţiile prelucrate de Fabrica de Asigurări ar putea fi transferate, transmise sau stocate şi prelucrate în UE sau în alte ţări decât cea în care locuiţi, în scopurile descrise în această politică. Aceste transferuri de date sunt necesare pentru a putea furniza servicii la cel mai înalt nivel, precum şi a continua să vă furnizăm materialele noastre la cel mai bun nivel profesional.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Fabrica de Asigurări a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu rigorile GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acţiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toţi angajaţii şi colaboratorii noştrii, precum şi orice terţe părţi care acţionează în numele şi pe seama noastră sunt obligaţi să respecte confidenţialitatea informaţiilor dumneavoastră şi rigorile GDPR, în conformitate cu prevederile Politicii de Prelucrare a Datelor Personale.

EXONERARE DE RĂSPUNDERE

Website-ul www.fabricadeasigurari.ro poate conţine legături către alte website-uri şi/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Fabrica de Asigurări.

Fabrica de Asigurări nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la conţinutul acestor website-uri şi, prin urmare, nu va putea fi ţinută răspunzătoare pentru conţinutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informaţiile sau alte materiale disponibile pe/sau prin intermediul acestor website-uri.

Fabrica de Asigurări nu va fi responsabilă de pierderea datelor cu caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte daune morale şi/sau patrimoniale cauzate de accesul pe respectivele website-uri. Cu toate că depunem toate eforturile, Fabrica de Asigurări nu garantează faptul că serviciile vor fi furnizate neîntrerupt prin intermediul website-ului www.fabricadeasigurari.ro, server-ul pe care este găzduit website-ul este lipsit de viruşi sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.