Informații utile RCA

Polița RCA - Asigurarea de Răspundere Civilă Auto - este o asigurare obligatorie care te protejează financiar în cazul unui accident auto. Află tot ce trebuie să știi despre această poliță urmărind acest ghid cuprinzător, cu răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale clienților noștri.

Întrebări frecvente despre polița RCA


Asigurările RCA se pot încheia pe orice perioadă de la 1 lună la 12 luni, multiplu de o lună.


 • Sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus şi 8 clase de malus; clasa B0 este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare.

 • Perioada de referinţă este anul calendaristic anterior datei de intrare în vigoare a contractului RCA. Pentru aplicarea unui malus sunt luate în calcul evenimentele pentru care este plătită o daună în perioada de referinţă, în care se reţine responsabilitatea totală sau parţială a conducătorului auto.

 • Clasa de bonus se păstrează pe perioada anului calendaristic în care se încheie contractul RCA indiferent de perioada asigurată.

 • Dacă în perioada de referinţă sunt înregistrate daune plătite, asiguraţii sunt penalizaţi prin aplicarea unui malus, respectiv majorarea primei de asigurare prin penalizarea cu două clase pentru fiecare eveniment pentru care s-a plătit o despăgubire.

 • În situaţia în care un asigurat persoană fizică deţine mai multe vehicule, asiguratul beneficiază de aceeaşi clasă a sistemului bonus-malus pentru toate vehiculele; la data intrării în vigoare a prezentei norme, reînnoirea contractului de asigurare încheiat de către persoanele fizice care deţin mai multe vehicule se încadrează în cea mai favorabilă clasă de bonus-malus corespunzătoare istoricului de daunalitate al asiguratului.

 • În situaţia în care un asigurat persoană juridică deţine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte.


Calculatorul RCA Fabrica de Asigurări afişează tarifele RCA calculate cu bonus/malus. În tabelul de mai jos vă prezentam dinamica coeficienţilor de ajustare a primei de asigurare conform sistemului bonus-malus.

Clasa bonus-malus Coeficient aplicat asupra primei de asigurare %
B8 50
B7 60
B6 70
B5 75
B4 80
B3 85
B2 90
B1 95
B0 100
M1 110
M2 120
M3 130
M4 140
M5 150
M6 165
M7 170
M8 180

Fiecare societate de asigurare îşi poate stabili tariful în funcţie de anumiţi factori: tipul autovehiculului, vârsta asiguratului, locul înmatriculării autovehiculului , modul de utilizare a autovehiculului, etc. Condiţiile generale şi limitele de despăgubire rămân aceleaşi, indiferent de prima de asigurare: 6.070.000 Euro - pentru vătămări corporale şi deces; 1.220.000 Euro – pentru pagube materiale.


Asiguratorul RCA practică aceeaşi primă de asigurare, stabilită pe baza criteriilor specifice unui asigurat, indiferent de canalul de distribuţie utilizat .


Riscurile acoperite de poliţa RCA sunt următoarele:

 • vătămări corporale sau deces, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial;

 • prejudiciile datorate lipsei de folosinţă a vehiculului avariat;

 • cheltuielile de judecată făcute de persoana prejudiciată;

 • cheltuielile legate de transportul vehiculului avariat, aparţinând terţului păgubit.


 • Asigurarea "Carte Verde" este o asigurare de răspundere civilă auto valabilă numai în afara teritoriului României. În baza acestei asigurări se acordă despăgubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească pentru distrugerea de bunuri sau vătămarea corporală ca urmare a unor accidente de circulaţie petrecute în străinătate. De asemenea, se acordă despăgubiri şi pentru eventualele cheltuieli făcute de asigurat în procesul civil. Cartea Verde este inclusă în asigurarea RCA.

 • Începând cu 1 iulie 2020, Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România( BAAR) a hotarât şi înştiinţat toate celelalte ţări membre ale sistemului Carte Verde că poliţa nu mai este de culoare verde, ci albă, printându-se pe o foaie A4 normală. Puteţi consulta informaţia oficială: aici

 • Prin urmare, dacă veţi călători în afara ţării, trebuie să aveţi asigurarea printată pe o foaie A4 albă, normală.

 • Pe teritoriul României poliţa se poate prezenta şi în format electronic.


Ţările excluse din Cartea Verde sunt evidenţiate în oferta comparativă şi diferă de la o societate la alta, în funcţie de tipul proprietarului vehiculului, de tipul vehiculului sau de tipul de înmatriculare .


Constatul amiabil creează cadrul juridic prin care se simplifică procedura de constatare a unor evenimente rutiere ce îndeplinesc următoarele condiţii:

 • există cel mult 2 vehicule implicate;

 • nu există vătămari corporale;

 • cele 2 parţi implicate se înţeleg.

Prin urmare, soluţionarea problemei se va face la asiguratorul vinovatului, nemaifiind necesară implicarea poliţiei.

Formularul de Constat amiabil poate fi descărcat de aici.


Societăţile de asigurări autorizate de ASF să încheie poliţe RCA sunt:

 • S.C. Allianz - Țiriac Asigurări S.A.

 • S.C. Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.

 • S.C. Axeria Iard S.A. Lyon - Suc. București

 • S.C. Euroins România Asigurare Reasigurare S.A.

 • S.C. Generali România Asigurare Reasigurare S.A.

 • S.C. Grawe România Asigurare S.A.

 • S.C. Groupama Asigurări S.A.

 • S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A.


Poţi verifica valabilitatea poliţei intoducând seria de şasiu sau numărul de înmatriculare ale vehiculului pe site-ul: https://www.aida.info.ro/polite-rca


În cazul în care sunteţi implicat într-un accident sau oprit de polițiști pentru un control de rutină, lipsa asigurării RCA vă va scoate din buzunar o amendă cuprinsă între 1.000 de lei și 2.000 de lei. Această sancțiune este prevăzută în articolul 37, aliniatul 9 din Legea 132/2017 privind asigurările auto. Potrivit acestui articol, polițiștii „vor decide reținerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării”.

Un alt risc la care sunteţi expus în lipsa asigurării obligatorii este asumarea responsabilităţii financiare pentru daunele produse în cazul unui accident. Costurile de reparaţie vor fi destul de semnificative.


Plata se poate face cu cardul, prin sistemul securizat de plată online Netopia Payments;


Pentru a emite un duplicat, vă puteţi adresa societăţii care v-a încheiat asigurarea. Dacă este încheiată prin intermediul Fabrica de Asigurări, ne puteţi contacta şi vă vom transmite imediat un duplicat al poliţei RCA.

Este extrem de important ca datele din comandă şi poliţă să reflecte realitatea curentă :

 • dacă nu sunteţi proprietarul dar folosiţi maşina, este obligatoriu să treceţi toate datele proprietarului, exact ca în talon, inclusiv CNP-ul sau CUI-ul după caz. Altfel poliţa nu este valabilă.

 • dacă aţi cumpărat maşina şi aveţi un contract de vânzare cumpărare doar atunci puteţi trece datele dumneavoastră.

 • dacă doar folosiţi maşina altcuiva, trebuie să faceţi poliţa pe numele acelei persoane/entităţi.


Poliţele RCA emise după data de 01.07.2020 (inclusiv) vor fi tipărite obligatoriu pe hârtie albă (standard). Începând cu data de 01.07.2020 formatul PDF al contractului / poliţei RCA a fost adaptat incluzând şi pagina cu informaţiile relevante pentru asigurat (lista birourilor europene de reprezentare şi detalii call-centere avizare daună); Îţi reamintim, că atât contractul de asigurare cât și poliţa RCA sunt emise în format original digital, cu semnături electronice certificate.

Având în vedere noile caracteristici, tipărirea pe hârtie albă uzuală se poate realiza şi de către client pe baza documentului digital transmis acestuia (având semnături electronice certificate). Măsura tipăririi poliţei RCA, respectiv a Certificatului Carte Verde pe hârtie albă începând cu data de 01.07.2020, are la bază decizia BAAR comunicată Consiliului Biroului European, care a avut această iniţiativă şi reprezintă o masură de simplificare a emiterii documentului RCA, aplicabilă şi în alte state care au adoptat-o. Decizia a fost comunicată şi celorlalte autoritaţi: ASF, Poliţie de Frontieră. Poliţele deja emise pe hârtie alb-verde, până la data de 30.06.2020 rămân valabile şi sunt recunoscute de autorităţi până la data de 31.12.2021.

Citiţi informaţia aici.


Dacă aţi vândut maşina şi aveţi RCA încă valabil, puteţi recupera diferenţa de primă aferentă perioadei rămase până la expirarea poliţei, cu condiţia de a nu se fi avizat şi plătit daune. Aveţi nevoie de poliţa RCA, contractul de vânzare - cumpărare sau factura de vânzare, adeverinţa de scoatere din rolul fiscal şi cererea de restituire. Cu aceste documente contactaţi asiguratorul emitent sau le trimiteţi direct pe adresa noastră de email: office@fabricadeasigurari şi vom face noi demersurile necesare pentru recuperarea primei .


Ne trimiteţi un email la office@fabricadeasigurari.ro cu descrierea greşelii pe scurt, trimiţând şi documentele care atestă veridicitatea datelor corecte: talonul maşinii, cartea de identitate a asiguratului. Vom face noi demersurile necesare şi iţi vom trimite poliţa corectată.


Decontarea directă este serviciul auxiliar de gestionare a daunelor de către Asiguratorul RCA a propriului asigurat. Decontarea directă nu afectează dreptul persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acţiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva Asiguratorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

Decontarea directă este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 • a) accidentele auto se produc pe teritoriul României ;

 • b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate / înregistrate în România ;

 • c) prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor ;

 • d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului ;

 • e) prejudiciile exclud vătămarile corporale.


Potrivit art.2 pct.5 din Legea nr. 132/2017, privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, asiguratul cu risc ridicat este persoana care pe baza încadrării în clasele de risc pentru care cel puţin 3 asiguratori RCA ofertează un tarif de primă de N ori mai mare decât tariful de referinţă calculat de către BAAR; factorul "N" este stabilit de către BAAR, cu aprobarea Autorităţii de Supraveghere Financiară şi este calculat pentru un vehicul cu aceleaşi caracteristici tehnice cu cele ale vehiculului pentru care se solicită asigurarea, precum şi pentru aceeaşi clasă de bonus-malus a asiguratului/utilizatorului; caracteristicile tehnice ale vehiculelor se vor raporta la capacitatea cilindrică, cu excepţia vehiculelor cu motoare electrice, caz în care se va ţine seama de puterea acestora;

În conformitate cu art. 19 din Legea nr. 132/2017 , un asigurat cu risc ridicat se poate adresa BAAR pentru formularea unei oferte de asigurare. BAAR va formula o ofertă de asigurare calculată pornind de la tariful de referinţă şi îi va aloca acestuia un asigurator RCA în vederea încheierii contractului RCA.

Procedura de gestionare a asiguraţilor cu risc ridicat poate fi consultată aici.reCaptcha failed !